Lening voorwaarden

Wilt u weten welke acceptatievoorwaarden gelden voor het verkrijgen van een persoonlijke lening? Wij kunnen al uw vragen beantwoorden.

Eerlijk krediet

100% van de rente wordt terugbetaald aan onze professionele investeerders (particulieren en rechtspersonen)…

Snel krediet

Een snel krediet: een 100% online aanvraag, een antwoord binnen de 24 uur Na ontvangst van uw volledig dossier, kan Mademandes Credit u binnen de 24 uur een antwoord geven per sms in geval van aanvaarding, en per e-mail in geval van weigering. 24 uur en de fondsen worden in een oogwenk beschikbaar gesteld… 

EEN KREDIET SIMULEREN

Pret

Wat zijn de voorwaarden voor het aanvaarden van een persoonlijke lening?

De cliënt erkent en stemt ermee in dat, indien de marktvoorwaarden zulks rechtvaardigen en zonder enige tussenkomst, voorafgaande goedkeuring of bevestiging door u: de looptijd van de lening) (clausule negen). Deze wijzigingen worden van kracht na vijftien (15) kalenderdagen van communicatie met de klant via de in deze clausule vermelde communicatiemechanismen.

Indien de Klant zijn faillissement aanvraagt of een faillissementsprocedure inleidt, betekent dit niet dat de verplichtingen niet kunnen worden afgedwongen, en zelfs niet indien de Klant het voorwerp is van een faillissementsaanvraag door schuldeisers, zal er een betwisting van eigendomsrecht zijn, een faillissement, beslaglegging op of retentie van activa van de Klant wordt bevolen, opschorting van betaling van de verplichtingen van de Klant of failliet wordt verklaard.

L’assurance

Een allriskverzekering is de meest uitgebreide verzekering. Naast de garanties die wij hebben in Third Party en Intermediate, vinden wij de all-accident schade garantie.

Deze garantie verzekert alle schade die door het voertuig wordt geleden bij een ongeval, van welke aard dan ook. Bij een ongeval wordt de eigenaar van het voertuig schadeloos gesteld, ongeacht wie schuld heeft. Dit niveau van verzekering wordt sterk aanbevolen voor nieuwe auto’s.

Fondsen in recordtijd verkregen

Zodra u uw contract hebt ondertekend, moet u het, samen met de vereiste bewijsstukken, naar ons opsturen. Snelheid is ons verschil. Hierdoor kunnen we een 24-uurs krediet aanbieden. Zodra uw dossier volledig is, kunnen wij u binnen 24 uur een antwoord geven.

Snel uw project financieren

Na uw online sollicitatie ontvangt u in principe onmiddellijk een antwoord. Wij stellen u een module voor elektronische handtekeningen ter beschikking, alsook een dematerialisatieruimte waarmee u uw documenten online kunt uploaden, zelfs met uw laptop.

Belangrijke punten om te onthouden bij het verkrijgen van krediet

Kies voor een betrouwbare en snelle kredietorganisatie zoals Mademandes Credit. Vul het kredietformulier in en voeg een kopie van uw identiteitskaart bij. En volg de instructies van onze financiële experts.